II Xornadas sobre a Propiedade Intelectual e os Dereitos de Autor/a
Do 22 de marzo de 2007 ao 23 de marzo de 2007
Presentación das xornadas a cargo de Cesáreo Sánchez e o Reitor da UDC
Intervención de Xabier Docampo na palestra "O dereito de autoría: a visión do escritor"
Coloquio con Xabier Docampo na palestra "O dereito de autoría: a visión do escritor"
Intervención de Anxo Tato na palestra "Límites ao dereito de autor: principais novidades da modificación da lei de propiedade intelectual"
Coloquio con Anxo Tato na palestra "Límites ao dereito de autor: principais novidades da modificación da lei de propiedade intelectual"
Intervención de José Massaguer na palestra "O dereito de autor na era de internet: a resposta aos retos formulados polas novas tecnoloxías"
Coloquio de José Massaguer na palestra "O dereito de autor na era de internet: a resposta aos retos formulados polas novas tecnoloxías"
Comunicación a cargo de Luís Rodríguez Moro na última sesión da mañá
Intervención de Javier Díaz de Olarte na palestra "Perspectivas xurídicas das bibliotecas dixitais"
Coloquio con Javier Díaz de Olarte na palestra "Perspectivas xurídicas das bibliotecas dixitais"
Intervención de Bieito Iglesias na palestra "O/A autor/a e a nova sociedade da comunicación"
Coloquio con Bieito Iglesias na palestra "O/A autor/a e a nova sociedade da comunicación"
Comunicación de Francisco Torres na última sesión da tarde do Xoves 22
Comunicacións de Pablo Fernández e Rafael García Pérez na última sesión da tarde do Xoves 22
José Manuel Serrano Cañas na mesa " A transposición da directiva 2001/29/CE. Unha visión comparada"
Intervención de José Manuel Otero Lastres na mesa "A orixinalidade das obras plásticas e as novas tecnoloxías"
Intervención de José Antonio Gómez Segade na mesa "Creación e dereito de autor"
Intervención de Manuel Areán Lalín na mesa "Creación e dereito de autor"
Intervención de Camilo Franco na mesa "Creación e dereito de autor"
Coloquio na mesa redonda "Creación e dereito de autor"
Intervención de Henar Álvarez Álvarez na mesa "Aspectos xurídicos das descargas de música en internet"
Comunicacións
Intervención de Suso de Toro na Mesa "Os novos soportes da creación e o dereito de autor"
Intervención e coloquio de Suso de Toro na Mesa "Os novos soportes da creación e o dereito de autor"
Coloquio na Mesa "Os novos soportes da creación e o dereito de autor"