Os Bos e Xenerosos: Avelino Pousa Antelo. Compostela, 2004
18 de setembro de 2004
Avelino Pousa Antelo: Presentación do acto, primeira parte
Avelino Pousa Antelo: Presentación do acto, segunda parte
Avelino Pousa Antelo: Presentación do acto, terceira parte
Avelino Pousa Antelo: Laudatio
Avelino Pousa Antelo: Intervención do autor