Os Bos e Xenerosos: Avelino Pousa Antelo. Compostela, 2004
18 de setembro de 2004
Guillermo Rodríguez A Peneira, 19/09/2004