O escritor na súa terra: Agustín Fernández Paz. Vilalba, 2009
20 de xuño de 2009
Acto de presentación
Introdución e Laudatio
Concesión da Letra E