O escritor na súa terra: Salvador García-Bodaño. Teis, 2004
17 de xullo de 2004
A. M. Atlántico, 18/07/2004
A. N. T./Ramiro Fonte ANT, 22/07/2004