Letra das Festas: Lembranza de catástrofes e desastres naturais
7 de outubro de 2015
E. G. S. La Voz de Galicia Dixital, 23/09/2015
www.sanfroilan.info, 03/10/2015
www.galiciaconfidencial.com, 05/10/2015
Juan Ramón Martínez Barbosa juanramonrosal.blogspot.com.es, 05/10/2015
lugomove.org, 07/10/2015
Xosé Carreira La Voz de Galicia , 08/10/2015