I Gala do Libro Galego
14 de maio de 2016
Resumo da Gala do Libro Galego
Introdución musical: Áureas
Presentación da Gala. Mantedor: Camilo Franco
Presentación do primeiro grupo de premios
Entrega do Premio na categoría de Ensaio
Entrega do Premio na categoría de Tradución
Entrega do Premio na categoría de Proxecto literario na rede
Presentación do segundo grupo de premios
Entrega do Premio na categoría de Literatura Infantil e Xuvenil
Entrega do Premio na categoría de Iniciativa bibliográfica
Entrega do Premio na categoría de Iniciativa cultural ou de fomento da lectura
Presentación dos Premios Honoríficos
Discurso de Cesáreo Sánchez en representación das presidencias das entidades convocantes
Interludio musical
Premio Honorífico á Libraría
Premio Honorífico á Editora
Escritor Galego Universal 2016
Actuación musical
Presentación do terceiro grupo de premios
Entrega do Premio na categoría de Libro ilustrado
Entrega do Premio na categoría de Teatro
Entrega do Premio na categoría de Xornalismo cultural
Presentación do cuarto grupo de premios
Entrega do Premio na categoría de Narrativa
Entrega do Premio na categoría de Poesía
Interludio literario-musical
Remate da Gala do Libro Galego