II Ciclo de Conferencias "Escritoras/es na Universidade 2007"
Do 23 de outubro de 2007 ao 29 de novembro de 2007
María Xosé Queizán: Presentación
María Xosé Queizán: Intervención da autora
María Xosé Queizán: Coloquio
Xavier Alcalá
Lois Diéguez
Yolanda Castaño
Marica Campo
Xabier P. DoCampo
María do Cebreiro Rábade Villar: Intervención da autora
Xosé Manuel Martínez Oca
Fran Alonso
Victorino Pérez Prieto
Xosé María Álvarez Cáccamo: Presentación do acto
Xosé María Álvarez Cáccamo: Recital comentado