II Ciclo de Conferencias "Escritoras/es na Universidade 2007"
Do 23 de outubro de 2007 ao 29 de novembro de 2007
María Xosé Queizán: Presentación
María Xosé Queizán: Intervención da autora
María Xosé Queizán: Coloquio
Xavier Alcalá: Primeira parte
Xavier Alcalá: Segunda parte
Xavier Alcalá: Terceira parte
Lois Diéguez: 1ª parte
Lois Diéguez: 2ª parte
Lois Diéguez: 3ª parte
Lois Diéguez: 4ª parte
Yolanda Castaño: 1ª parte
Yolanda Castaño: 2º parte
Yolanda Castaño: 3º parte
Marica Campo: 1ª parte
Marica Campo: 2ª parte
Marica Campo: 3ª parte
Marica Campo: 4ª parte
Marica Campo: 5ª parte
Xabier P. Docampo: 1ª parte
Xabier P. Docampo: 2ª parte
Xabier P. Docampo: 3ª parte
Xabier P. Docampo: 4ª parte
María do Cebreiro Rábade Villar: Intervención da autora
Xosé Manuel Martínez Oca: 1ª parte
Xosé Manuel Martínez Oca: 2ª parte
Xosé Manuel Martínez Oca: 3ª parte
Xosé Manuel Martínez Oca: 4ª parte
Fran Alonso: Primeira parte
Fran Alonso: Segunda parte
Fran Alonso: Terceira parte
Victorino Pérez Prieto: Primeira parte
Victorino Pérez Prieto: Segunda parte
Xosé María Álvarez Cáccamo: Presentación do acto
Xosé María Álvarez Cáccamo: Recital comentado