Mostra final do Laboratorio de Dramaturxia Posdramática II. Do corpo á palabra. Sesión aberta ao público
11 de maio de 2019
Mostra final do Laboratorio de Dramaturxia Posdramática II. Do corpo á palabra