VI Encontro Cidade da Coruña: "Os territorios da invisibilidade"
Palabras de benvida da RAG (Xosé Luís Axeitos)
Presentación do encontro pola presidencia da AELG
Presentación de Pilar García Negro por parte da secretaria xeral da AELG
Conferencia inaugural a cargo de Pilar García Negro: Rosalía de Castro: a orixinalidade do seu cantar
Conferencia: Elas, as invisíbeis. Silencios e voces das represaliadas, por Aurora Marco
Presentación da relatora por Mercedes Queixas Zas, secretaria xeral da AELG
Comentarios ao vídeo 'As silenciadas' por parte de Aurora Marco
Conferencia: As voces ausentes. Literatura restitutoria, por Antón Riveiro Coello
Presentación do relator a cargo de Mercedes Queixas Zas, secretaria xeral da AELG
Coloquio con Antón Riveiro Coello
Laudatio de Cesáreo Sánchez Iglesias, presidente da AELG) á Escritora Galega Univeral 2013, Lídia Jorge
Presentación da relatora a cargo de Carlos Quiroga, vogal para a Lusofonía da AELG
Conferencia: Quem guardará os livros, por Lídia Jorge
Coloquio com Lídia Jorge