VI Encontro Cidade da Coruña: "Os territorios da invisibilidade"
La Opinión Dixital, 10/04/2013
Real Academia Galega, 11/04/2013
Real Academia Galega, 24/04/2013