VIII Encontro de Escritoras/es Novas/os
Presentación da mesa redonda «Dramaturxia e emerxencia: propostas de diálogo para a próxima década»
Intervención de Rosalía Fernández Rial
Intervención de Roi Vidal
Coloquio da mesa redonda «Dramaturxia e emerxencia: propostas de diálogo para a próxima década»
Presentación da mesa redonda «As outras. Os outros»
Intervención de Samuel Solleiro
Intervención de Berta Dávila
Coloquio da mesa redonda «As outras. Os outros» (primeira parte)
Coloquio da mesa redonda «As outras. Os outros» (segunda parte)
Presentación da mesa redonda «Máis alá! O futuro da poesía en tempos mestizos»
Coloquio da mesa redonda «Máis alá! O futuro da poesía en tempos mestizos» (primeira parte)
Coloquio da mesa redonda «Máis alá! O futuro da poesía en tempos mestizos» (segunda parte)
Coloquio da mesa redonda «Máis alá! O futuro da poesía en tempos mestizos» (terceira parte)
Coloquio da mesa redonda «Máis alá! O futuro da poesía en tempos mestizos» (cuarta parte)
Recital. Rosalía Fernández Rial
Recital. Mario Regueira
Recital. Gonzalo Hermo
Recital. Berta Dávila
Recital. Samuel L. París