III Encontro de Novos/as Escritores/as: Entre dous séculos
Do 26 de setembro de 2008 ao 27 de setembro de 2008
Presentación do Encontro a cargo de Cesáreo Sánchez Iglesias
Intervención de Oriana Méndez na mesa I: Cartografías literarias no novo século
Intervención de Mario Regueira na Mesa I: Cartografías literarias no novo século
Intervención de Rubén Ruibal na Mesa I: Cartografías literarias no novo século
Coloquio (I) da Mesa: Cartografías literarias no novo século
Coloquio (II) da Mesa: Cartografías literarias no novo século
Coloquio (III) da Mesa: Cartografías literarias no novo século
Coloquio (IV) da Mesa: Cartografías literarias no novo século
Intervención de Iolanda Aldrei na Mesa II: Presenza e invisibilidade dos escritores na sociedade actual
Intervención de Samuel Solleiro na Mesa II: Presenza e invisibilidade dos escritores na sociedade actual
Coloquio (I) na Mesa II: Presenza e invisibilidade dos escritores na sociedade actual
Coloquio (II) na Mesa II: Presenza e invisibilidade dos escritores na sociedade actual
Coloquio (III) na Mesa II: Presenza e invisibilidade dos escritores na sociedade actual
Coloquio (IV) na Mesa II: Presenza e invisibilidade dos escritores na sociedade actual
Intervención de Eduardo Estévez na Mesa III: A literatura, internet e novas tecnoloxías
Intervención de Leo Campos na Mesa III: A literatura, Internet e as novas tecnoloxías
Videopoema e coloquio (I) na Mesa III: A literatura, Internet e as novas tecnoloxías
Coloquio (II) na Mesa III: A literatura, Internet e as novas tecnoloxías
Coloquio (III) na Mesa III: A literatura, Internet e as novas tecnoloxías
Coloquio (IV) na Mesa III: A literatura, Internet e as novas tecnoloxías
Intervención de María Reimóndez (I) na Mesa IV: Literatura, sociedade e nación
Intervención de María Reimóndez (II) na Mesa IV: Literatura, sociedade e nación
Intervención de Carlos Negro na Mesa IV: Literatura, sociedade e nación
Intervención de Rafa Villar [lida por Marta Dacosta] na Mesa IV: Literatura, sociedade e nación
Coloquio (I) na Mesa IV: Literatura, sociedade e nación
Coloquio (II) na Mesa IV: Literatura, sociedade e nación
Intervención de María Lado e Lucía Aldao no Recital Poético (I)
Intervención de Emma Couceiro no Recital Poético (II)
Intervención de Estíbaliz Espinosa no Recital Poético (III)
Intervención de O Leo no Recital Poético (IV)
Intervención de Celso Sanmartín no Recital Poético (V)
Actuación de García (I) no Recital Poético
Actuación de García (II) no Recital Poético