Día de Rosalía de Castro 2015
24 de febreiro de 2015
Bueu
Bueu
Bueu
Bueu
Bueu
Bueu
Bueu
Bueu
Bueu
Bueu
Bueu
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
Ferrol
Ferrol
Lugo
Lugo
Lugo
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela
Compostela