V Congreso de Escritores/as "XXV Aniversario AELG"
Do 4 de xuño de 2005 ao 5 de xuño de 2005
Acto de apertura: Susana Portela, Bernardino Graña, Cesáreo Sánchez e Luís Bará
Mesa redonda: O escritor na Galiza, presente e futuro
Camilo Franco
Henrique Rabuñal
María do Carme Kruckenberg
Xurxo Souto, presentador e moderador
Salvador García-Bodaño e Cesáreo Sánchez
Carlos López Bernárdez
Alfonso Pexegueiro
Carlos Mella
Margarita Ledo
Camilo Franco
Riveiro Loureiro.
Álvaro Lago
Xavier Queipo
10 anos de homenaxe ao/á escritor/a na súa terra, por Miguel Anxo Fernán-Vello. Presenta Marga do Val.
Miguel Anxo Fernán-Vello
Marga do Val e Miguel Anxo Fernán-Vello
Vista do público no Mosteiro de Poio
Nó, Escrita e Contemporánea: testemuños da historia da AELG. Interveñen Antón Lopo, Margarita Ledo, Pepe Cácamo e Pilar García Negro. Presenta Francisco Fernández Naval.
Margarita Ledo
Chisco Naval
Pilar García Negro
Antón Lopo e Pilar García Negro
Gustavo Pernas
Yolanda Castaño
Xurxo Souto
Nacho Taibo e Riveiro Loureiro
Xerardo Méndez
Pepe Cáccamo
Margarita Ledo
Antón Lopo
María do Carme Kruckenberg
Xosé Vázquez Pintor
David Otero
Bernardino Graña
Antía Otero
Marta Dacosta
Carlos López Bernárdez e Magdalena Domínguez: percorrido polo casco histórico de Pontevedra guiados por Xosé Vázquez Pintor
Percorrido polo casco histórico de Pontevedra guiados por Xosé Vázquez Pintor
Luís Bará: Percorrido polo casco histórico de Pontevedra
Percorrido polo casco histórico de Pontevedra guiados por Xosé Vázquez Pintor
Homenaxe aos escritores falecidos na Caeira
Homenaxe aos escritores falecidos na Caeira: lectura de textos poéticos dos autores e autoras homenaxeados a cargo de Marica Campo e Marta Dacosta
Nacho Taibo
Teatro Principal de Pontevedra: Acto de Clausura
Miguel Anxo Fernández Lores, Alcalde de Pontevedra, no acto de clausura
Vicente Araguas, no recital con que se pechou o congreso
foto 57
Yolanda Castaño, presentadora do recital
Rosa Aneiros
Lino Braxe
María Lado
Pilar Pallarés
Gustavo Pernas
Alfonso Pexegueiro
Luz Pozo
Ana Romaní
Euloxio R. Ruibal
Suso de Toro
Rafa Villar