Galeusca posiciónase fronte ao "Manifesto por la lengua común"
La Voz de Galicia Dixital, 12/07/2008