Manifesto da AELG
Avelino Abuín de Tembra (Galicia Hoxe, 10/08/2008)