Comunicado da Federación de Asociacións de Escritores "Galeusca"
Redacción (NAZ-ON Revista Cultural Galega, 11/07/2008)