Castelao BIC
Avelino Abuín de Tembra (Galicia Hoxe, 15/12/2008)