Vivendas dos nosos escritores
Luisa Blanco (Xornal de Galicia, 13/12/2008)