Patrimonio pode entrar na casa de Castelao para comprobar o seu estado
Maré (Galicia Hoxe, 11/12/2008)