Critican o PP por "non valorar" que Galicia fose á Habana
E. P. (Galicia Hoxe, 11/03/2008)