Os escritores galegos tildan a obra de 'Pepe Muleiro' de "vexatoria"
AGN (Galicia Hoxe, 17/05/2008)