Galeusca analiza mañá o eixo entre cidade e literatura
Maré (Galicia Hoxe, 26/10/2004)