O mellor libro do ano
Maré (Galicia Hoxe, 14/10/2004)