Euloxio Ruibal perfílase como novo presidente da Asociación de Escritores
A. N. T. (ANT, 03/04/2003)