Animado debate entre os escritores sobre a crise do libro e a creación literaria
Manuel Veiga (ANT, 20/12/2001)