Escritores galegos, bascos e cataláns reclaman maior implicación pública na promoción das tres literaturas
C. Vidal (ANT, 08/11/2001)