Fernán Vello nega a existéncia de crise na Asociación de Escritores despois da demisión de Carlos Mella
ANT, 05/07/2001