O teatro Rosalía acollerá a amigos e cidadáns para render homenaxe a Xabier P. Docampo
O. U. V. (El Ideal Gallego, 29/05/2019)