"A resposta a 'E ti, de quen vés sendo?' identifica máis có nome do Rexistro Civil"
Marta Veiga (El Progreso Dixital, 22/10/2017)