Tensións no sitema literario galego
Rexina Vega (Tempos Novos nº 239 , 01/04/2017)