Dous encontros reflexionan sobre as nosas letras neste outono
Redacción (www.culturagalega.org, 19/09/2016)