Un libro en galego e unha flor no Día de Rosalía
Juan Ramón Martínez Barbosa (juanramonrosal.blogspot.com.es, 07/02/2016)