A Asociación de Escritores en Lingua Galega nomeou tamén membro de honor a Carballo Calero
La Voz de Galicia, 15/02/1981