Anxel Fole, Cunqueiro, Dieste e Ben-Cho-Sei serán nomeados membros de honor da Asociación de Escritores
La Voz de Galicia, 26/01/1981