Catalunya i Galícia, cultures agermanades
Joan Guillamet (Avui, 11/11/1980)