Constituďda l'Associació d'Escriptors en Llengua Gallega
Perfecto Conde (Avui, 04/11/1980)