Bernardino Graña, presidente provisional da nova Asociación de Escritores Galegos
La Voz de Galicia, 24/06/1980