Un inconformista con alma humanista
Ágatha de Santos (Faro de Vigo Dixital, 10/04/2013)