Lídia Jorge, o compromiso ético da Escritora Galega Universal
Redacción (Cadernos de Comunicación e Análise, 27/03/2013)