Ferrín non aclara se repensará a súa dimisión malia xurdir máis voces que llo piden
Miguel Pardo (praza.com, 28/02/2013)