Polafía. De costa a costa: historias do mar que amamos
www.culturamaritima.org, 13/11/2012