"As Crebas é case un espello de min propio, para me ollar desde o outro lado"
R. Vilar (www.letraenobras.com, 10/05/2012)