Bernardino Graña: "A lingua galega está moi viva, tanto de palabra coma literariamente"
Marcos Zavala (La Opinión Dixital, 29/08/2012)