asociación de escritoras e escritores en lingua galega
Vídeos protagonizados por Alfredo Varela, Ángel Cordero e José María Tojeiro Pita "Pedrón do Freixo"