Consellos directivos

Desde a súa constitución, no ano 1980, os diferentes consellos directivos da Asociación foron os seguintes:

26.
30/06/2023 - até a data
Secretaría Xeral
Tesouraría
Vogais
Lois Pérez(Lugo e Literatura de Tradición Oral)
Beatriz Maceda (A Coruña)
Antía Yáñez(A Coruña)
Montse Fajardo(Pontevedra)
Marta Dacosta(Pontevedra)
Daniel Asorey(Santiago de Compostela)
Xavier Queipo(Relacións Internacionais)
Afonso Becerra(Literatura dramática)
Rosalía Fernández Rial(Novos proxectos)
25.
13/03/2021 - 30/06/2023
Vicepresidencia
Secretaría Xeral
Tesouraría
Vogais
Lois Pérez(Lugo e Literatura de Tradición Oral)
Antonio Reigosa(Lugo e Literatura de Tradición Oral)
Beatriz Maceda (A Coruña)
Antía Yáñez(A Coruña)
Daniel Asorey(Santiago de Compostela)
Xavier Queipo(Relacións Internacionais)
Afonso Becerra(Literatura dramática)
Rosalía Fernández Rial(Novos proxectos)
24.
09/02/2019 - 13/03/2021
Secretaría Xeral
Mercedes Queixas(até o 27/07/2020)
Cilha Lourenço(dende o 27/07/2020)
Tesouraría
Vogais
Daniel Asorey(Santiago de Compostela)
Carlos Quiroga(Relacións coa Lusofonía)
Xavier Queipo(Relacións Internacionais)
Antonio Reigosa(Literatura de Tradición Oral)
Afonso Becerra(Literatura dramática)
23.
11/02/2017 - 09/02/2019
Secretaría Xeral
Tesouraría
Vogais
Carlos Quiroga(Relacións coa Lusofonía)
Xavier Queipo(Relacións Internacionais)
Antonio Reigosa(Literatura de Tradición Oral)
Rosalía Fernández Rial(Novos formatos da escrita)
Afonso Becerra(Literatura dramática)
22.
14/02/2015 - 11/02/2017
Secretaría Xeral
Tesouraría
Vogais
Carlos Negro(Santiago de Compostela)
Carlos Quiroga(Relacións coa Lusofonía)
Xavier Queipo(Relacións Internacionais)
Antonio Reigosa(Literatura de Tradición Oral)
Rosalía Fernández Rial(Novos formatos da escrita)
Ramiro Torres(Comunicación)
Afonso Becerra(Literatura dramática)
21.
02/02/2013 - 14/02/2015
Vicepresidencia
Secretaría Xeral
Tesouraría
Vogais
Carlos Negro(Santiago de Compostela)
Carlos Quiroga(Relacións coa Lusofonía)
Xavier Queipo(Relacións Internacionais)
Antonio Reigosa(Literatura de Tradición Oral)
Alicia Fernández Rodríguez(Vogalía de Apoio)
20.
05/02/2011 - 02/02/2013
Vicepresidencia
Secretaría Xeral
Tesouraría
Vicetesouraría
Vogais
Xavier Queipo(Relacións Internacionais)
Carlos Quiroga(Relacións coa Lusofonía)
Antonio Reigosa(Literatura de Tradición oral)
Elvira Riveiro(Pontevedra)
Carlos Negro(Santiago de Compostela)
19.
07/02/2009 - 05/02/2011
Vicepresidencia
Secretaría Xeral
Tesouraría
Vogais
Xavier Queipo(Relacións Internacionais)
Carlos Quiroga(Relacións coa Lusofonía)
Antonio Reigosa(Literatura de Tradición oral)
Elvira Riveiro(Pontevedra)
Paco Souto(A Coruña)
18.
20/01/2007 - 07/02/2009
Vicepresidencia
Secretaría Xeral
Tesouraría
Vogais
Lucía Novas(Pontevedra)
Xavier Queipo(Relacións Internacionais)
Carlos Quiroga(Relacións coa Lusofonía)
Henrique Rabuñal(A Coruña-Ferrol)
Antonio Reigosa(Literatura de Tradición oral)
Paco Souto(A Coruña)
17.
19/02/2005 - 20/01/2007
Vicepresidencia
Secretaría Xeral
Tesouraría
Vogais
Anxo Gómez(Adxunto á Secretaría)
Antía Otero(Compostela)
Xavier Queipo(Relacións Internacionais)
Henrique Rabuñal(A Coruña-Ferrol)
6.
08/03/1986 - 27/02/1988
Vogais
Xosé María Álvarez Cáccamo(Coordenación de Publicacións)
María Pilar García Negro(Relacións con outras comunidades do Estado)
Manuel Rivas(Medios de Comunicación)
Pilar Vázquez Cuesta(Relacións internacionais coa área luso-brasileira)
1.
22/06/1980 - 11/10/1980