Foto da actividade

¡Duros carballos verdeados,
petrucios e sedentarios!
¡Estades na Chá chantados
solemnes e centenarios!
¡Cómo amo a vosa beleza
da máis baril sobriedade!
¡Qué sensación de forteza
ollando prá eternidade!