Mercedes
Queixas Zas

Frei Martín Sarmiento. O inicio da recuperación da conciencia galega
 Biografía
 marzo de 2002
 Edicións Laiovento