Xosé Luís
Méndez Ferrín

No ventre do silencio
 Narrativa (Novela)
 abril de 1999
 Edicións Xerais. Premio Eixo Atlántico de Novela, 1998 - Premio da Crítica, 1999 (narrativa) - Premio AELG 2000